{EN}

- remnants of hope -
The color green is known as the color of hope.
In this project I document the existence of ornamental plants in public and private places. Flowers as a kind of human element in the tight sterile and cold world of workplaces.
In communist Poland people wanted to have a substitute of home, warm home that they tried to move to a working environment. Flowers in an "empty" space, which is a matter of fact "nobody's" symbolize a man with his hope for a better tomorrow, a better job, better people next door, better conditions.
Times have changed, and the flowers... flowers stayed.

{PL}

- pozostałości nadziei -
Zieleń określana jest jako kolor nadziei.
W projekcie dokumentuję istnienie roślin ozdobnych w przestrzeni publicznej oraz prywatnej. Kwiaty jako swojego rodzaju pierwiastek ludzki w mocno sterylnym i zimnym świecie zakładów pracy.
W czasach PRL'u ludzie chcieli mieć namiastkę domu, ciepła domowego, które starali się przenieść do środowiska pracowniczego. Kwiaty w "pustej" przestrzeni, która jest na dobrą sprawę "niczyja" symbolizują człowieka z jego nadzieją na lepsze jutro, lepszą pracę, lepszych ludzi obok, lepsze warunki.
Czasy się zmieniły, a kwiaty... kwiaty pozostały.

https://areksoltysik.com/files/gimgs/19_roh01.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/19_roh02.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/19_roh03.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/19_roh04.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/19_roh05.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/19_roh06.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/19_roh07.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/19_roh08.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/19_roh09.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/19_roh10.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/19_roh11.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/19_roh12.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/19_roh13.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/19_roh14.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/19_roh15.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/19_roh16.jpg