{EN}

- generations -
One generation back, is the most common measure of our knowledge of ancestors.
My grandparents have long been dead. I wish I knew more about their lives, and now I can no longer talk to them.
I look at my parents and I see how much they have changed. They began to avoid obstacles that until recently they had jumped over with ease. At the same time I realized that my majority was eighteen years old long time ago, and now it is called maturity.
'Generations' are a series of photographs and memories at the same time. This is a collection of snapshots from the past. In them - faces, objects and places. In the frames I tried to capture a period of my childhood, juvenescence and the time after entering adulthood as I remember.

{PL}

- pokolenia -
Jedno pokolenie wstecz, to najczęstsza miara naszej wiedzy o przodkach.
Moi dziadkowie już dawno nie żyją. Żałuję, że nie wiedziałem o ich życiu wiele, a teraz nie mogę już z nimi porozmawiać.
Patrzę na moich rodziców i widzę jak się zmienili. Zaczęli omijać przeszkody, które do niedawna przeskakiwali z łatwością. Jednocześnie zdałem sobie sprawę, że moja pełnoletność już dawno temu skończyła osiemnaście lat i teraz nazywa się dojrzałością.
'Pokolenia' to cykl fotografii i zarazem wspomnień. To zbiór migawek z przeszłości. Na nich twarze, przedmioty i miejsca. W kadrach starałem się uchwycić to, jak pamiętam okres mojego dzieciństwa, dorastania oraz czas po wkroczeniu w dorosłość.

https://areksoltysik.com/files/gimgs/25_146-20160524--503cwkodakportra400-012.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/25_146-20160519--503cwkodakportra400-005.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/25_141-20151009--503cwkodakportra400-006.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/25_144-20160326--503cwkodakportra400-002.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/25_129-503cwportra400-005.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/25_148-20160715--503cwkodakportra400-008.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/25_144-20160402--503cwkodakportra400-014.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/25_120-503cwkodakportra400-001.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/25_164-20161106--503cwkodakportra400-004.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/25_148-20160714--503cwkodakportra400-002.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/25_149-20160731--503cwkodakportra400-009.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/25_147-20160605--503cwkodakportra400-008.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/25_147-20160604--503cwkodakportra400-004.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/25_149-20160717--503cwkodakportra400-003.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/25_150-20160807--503cwkodakportra400-009.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/25_164-20161107--503cwkodakportra400-012.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/25_145-20160411--503cwkodakportra400-003.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/25_165-20161127--503cwkodakportra400-007.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/25_145-20160430--503cwkodakportra400-010.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/25_166-20161226--503cwkodakportra400-002.jpg
https://areksoltysik.com/files/gimgs/25_165-20161127--503cwkodakportra400-012.jpg